Recursos contra la contaminació atmosfèrica

Volver

| Tema: Contaminación, Mobilitat sostenible, Salud ambiental

Publicacions divulgatives relacionades amb l'estratègia de sensibilització contra la contaminació

Part de la infografia d'un dels recursos


L'AMB ha publicat diversos recursos divulgatius i de sensibilització contra la contaminació atmosfèrica dins de la seva estratègia de sensibilització i educació sobre aquesta temàtica.

D'una banda, el paquet de publicacions per utilitzar en les propostes educatives d'Aprenentatge i Servei (ApS) dissenyades perquè els mestres de primària i secundària dinamitzin sessions a l'aula sobre què és la contaminació atmosfèrica i quines són les principals fonts d'emissió i immissió, què és un episodi de contaminació i les afectacions a la salut, així com un llistat de bones pràctiques i recomanacions.

A més, s'han dissenyat altres recursos divulgatius de caire general per informar la ciutadania. Actualment ja hi ha disponible un pòster-infografia que explica què es la contaminació atmosfèrica i quins són els principals contaminants al territori metropolità, els efectes que provoquen en la salut de les persones i què podem fer per contribuir a millorar la qualitat de l'aire.

La publicació d'aquests recursos divulgatius coincideix amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i s'emmarca dins del Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica.

Publicaciones relacionadas