Reconeixement al PMES

Volver

| Tema: Sostenibilitat

Segell de Qualitat per les activitats escolars del Programa Metropolità d'Educació per la Sostenibilitat

L'activitat educativa de l'AMB ha estat reconeguda per part de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) i l'Institut de Ciències de l'Educació pel Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat (PMES) amb l'atorgament del segell de qualitat.

En l'informe d'avaluació, l'Institut de Ciències de l'Educació i l'IMEB valoraven el grau d'esforç de l'AMB per augmentat la qualitat de les activitats ofertades en el PMES. En aquest informe, s'esmenta que el PMES fomenta la sensibilització, el coneixement i l'interès per respectar el medi ambient; reconeix que la intencionalitat és clarament educativa, i que pedagògicament les execucions són molt adequades. A més, l'assessorament extern d'aquest projecte educatiu ha permès millorar any rere any la seva eficiència i ha estat rellevant en la obtenció d'aquest reconeixement de qualitat.

No obstant, la incorporació de bones pràctiques i actituds que conformin la transició cap a un model social més sostenible és un projecte molt ambiciós i encara queda un llarg camí per recórrer. Tot i així, aquest reconeixement és la prova que indica que s'està treballant en la direcció correcta i permet motivar a l'equip tècnic del PMES per assolir el seu repte: avançar de la informació i el coneixement a la capacitat ciutadana per a una acció responsable i transformadora de la Societat.