Millora d'activitats sobre energia

Volver

| Tema: Educación ambiental

Nou material d'experimentació per a l'activitat Funcionem amb renovables?

Per tal de continuar millorant el programa, el PMES ha renovat el materia d'experimentació per a l'activitat "Funcionem amb renovables?", en la qual es convida els participants, de manera pràctica i lúdica, a investigar sobre diferents fonts d'energia renovables. 

Les energies renovables són les que provenen de fonts inesgotables, fonts que es regeneren a una velocitat molt més ràpida que el consum que els humans en fan, com ho són la llum solar, la força del vent, l'escalfor de la Terra... En contraposició, la major part de l'energia produïda al nostre país prové de fonts no renovables, com els combustibles fòssils, que són exhauribles i que a més tenen un impacte ambiental alt a causa de les emissions de gasos que deriven del seu ús.

Aquesta activitat ens proposa endinsar-nos en el món de l'energia, per tal de valorar com l'ús que en fem pot tenir repercussions en el canvi climàtic. A partir d'una introducció sobre els conceptes d'energia i de les diferents fonts renovables i no renovables, l'activitat es completa amb kits d'experimentació, amb els quals els participants podran descobrir l'energia solar tèrmica, la solar fotovoltaica, l'eòlica i la hidràulica. L'activitat conclou amb una reflexió entorn d'aquest tipus d'energies, valorant-ne els pros i els contres, pel tal d'establir un diàleg sobre el possible ús de les energies renovables en el nostre dia a dia, i poder reduir, així, les emissions de CO2.  

Enlaces relacionados