Millor informació a les depuradores

Volver

| Tema: Aigua

L'AMB estrena nous plafons educatius a les depuradores metropolitanes

Donar a conèixer la important tasca de les depuradores és un dels propòsits del PMES, que ofereix visites guiades perquè els ciutadans les puguin conèixer de primera mà. Amb l'objectiu de fer més fàcils i entenedores les descripcions dels processos que s'hi desenvolupen, s'han instal·lat nous plafons educatius a tots els equipaments. Estan destinats a clarificar fases de tractament, així com aportar una visió global del cicle urbà de l'aigua i consells per reduir els contaminants abocats.

Les depuradores desenvolupen un paper fonamental dins la gestió de l'aigua al territori metropolità. Són les encarregades de tractar l'aigua residual, la que ja ha estat usada a les nostres ciutats, per tal de retornar-la al medi en òptimes condicions. A més a més, possibiliten la regeneració d'un bé tan escàs com és l'aigua, que d'aquesta manera podrà ser reutilitzada per a usos agrícoles, neteja de carrers o finalitats ambientals.