Escenaris climàtics futurs

Volver

| Tema: Cambio climático

L'AMB ofereix un visor on comprovar l'impacte del canvi climàtic municipi a municipi


L'AMB ha desenvolupat el visor anomenat Escenaris climàtics futurs, que mostra en línia com variarà la temperatura en el territori metropolità.

Aquest visor parteix del treball encarregat al Servei Meteoròlogic de Catalunya amb el suport de Barcelona Regional Generació d'escenaris climàtics futurs regionalitzats a molt alta resolució (1 km) per a l'àrea metropolitana de Barcelona (Projecte ESAMB).

L'estudi permet conèixer en detall com canviarà la temperatura mitjana, però també les màximes i les mínimes segons els models aplicats per als períodes 2040-2070 i 2070-2100, o l'evolució de les precipitacions. Sempre s'ha tingut en compte per a tres escenaris: ideal, moderat i pessimista.

Amb el visor, es pot consultar en tres columnes diferents cada escenari tot triant diferents indicadors climàtics (temperatures diürnes de dies tropicals o tòrrids, temperatures nocturnes, etc.).

Accés al visor climàtic

Així, la temperatura mitjana a l'àrea metropolitana de Barcelona pot incrementar-se entre 1,5 i 4 ºC i la precipitació pot disminuir el 20% a final del segle XXI, segons quin escenari d'emissions es consideri.

A més, l'estudi permet discriminar al detall quin canvi es projecta en municipis concrets, així com apreciar les diferències entre si. A partir de les projeccions futures de la temperatura i la precipitació, s'ha projectat també el canvi que poden experimentar diferents índexs termomètrics vinculats a la salut i al confort de la població.

En aquesta línia, entre altres índexs, s'ha introduït el concepte de nit tropical o dia tòrrid.

En molts municipis i àrees concretes, aquests índexs es poden incrementar en un rang d'entre 10 i 80 dies. Pel que fa a la precipitació, malgrat que no es projecta una tendència clara per a aquest segle, sí que sembla que aflori una freqüència més elevada dels períodes secs i episodis de precipitació intensa.

Del conjunt de canvis projectats, se'n deriva una elevada probabilitat futura que es desencadenin impactes negatius en la salut dels ciutadans i en l'estat de l'ecosistema que envolta les nostres ciutats.

Enlaces relacionados

Publicaciones relacionadas

 • Imatge de la publicació
  Dossier

  Escenaris climàtics futurs

  Tema:
  Cambio climático
  Tipo:
  Divulgativo
  Público:
  Especializado, General
  Edición:
  Dossier
  Soporte:
  Electrónico
Prova: $provaURL