El cicle dels residus

Volver

| Tema: Residus

Cada residu al seu contenidor

Els ciutadans de l'àrea metropolitana contribueixen diàriament a cuidar i fer sostenible el seu entorn a través de la recollida selectiva de residus. És un petit gest que facilita la seva recuperació i reutilització per generar nous recursos o energia.

En aquest vídeo es mostra les diferents etapes del cicle dels residus i com n'és d'important el paper del ciutadà per a l'hora d'evitar el malbaratament. També hi és present la feina diària dels ecoparcs, les plantes de compostatge, les plantes de reciclatge i les plantes de valorització energètica.


Enlaces relacionados

Prova: $provaURL