Sessions de treball

Icona

Entre l'octubre del 2020 i el maig del 2021 es duen a terme diverses sessions de treball de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització metropolitana per reflexionar de manera monogràfica sobre aspectes concrets, a fi de completar la visió de l'economia i aprofitar tots els vessants de la promoció per a la reactivació econòmica.

Inscripció a les sessions

La Taula s'ha organitzat en quatre àmbits i aquests àmbits es divideixen en subàmbits que es tractaran en diferents sessions de treball.

Activitat econòmica

Esborrany de treball sessió final Economia i indústria

Sessions:

  • Conjuntura i futur econòmic, nova indústria i indústria 4.0
  • Sostenibilitat i economia verda
  • Mercat de treball
  • Perspectiva de gènere

Subir
Territori

Sessió global de Territori amb les conclusions de les diferents sessions parcials realitzades:

Esborrany de treball sessió final Territori

Sessions realitzades:

  • Urbanisme
  • Mobilitat
  • Logística
  • Energia i Telecomunicacions

Subir
Innovació i coneixement

Esborrany de treball sessió final d'Innovació i Coneixement

Sessions:

  • Formació
  • Organització, innovació i futur del treball

Subir
Comerç i turisme

Subir