Estratègia d'inclusió i cohesió social al territori del Besòs

Estratègia d'Inclusió i Cohesió social al territori Besòs

L'AMB participa en el debat de constitució de la taula social del territori del Besòs

Ficha técnica

 • Temas:
  Cohesión social
 • Fecha de publicación:
  Marzo 2019
 • Estado:
  En proceso
 • Tipo / Subtipo:
  Políticas sociales / Convivencia
 • Municipio:
Descripció

Participació en la Comissió de Seguretat, Salut i Convivència" del territori del Besòs, que esdevé un espai de generació de sinergies intermunicipals i que té per finalitat treballar davant la complexitat de les problemàtiques convivencials existents per tal de construir respostes integrals 

Grups de treball

La realitat de cadascun dels diferents barris i municipis del Besòs configura preocupacions diferents, moltes de les quals troben la seva canalització natural en el propi context territorial; hi ha, però, algunes realitats que es poden comprendre millor des d'una mirada supramunicipal. Per fer compatibles aquestes dos nivells d'abordatge diferents de forma proporcionada i, alhora, sense perdre de vista que el territori del Besòs té trets comuns identificatius i diferencials, es proposa la creació de dos espais de treball que presenten objectius i finalitats diferents:
 

Grup de treball 
Consum de drogues injectades a l'espai públic

Espai Compartim coneixement

Objectius
 • Compartir la informació relativa als fluxos i dinàmiques que genera el consum de drogues a l'espai públic, i analitzar-ne l'impacte.
 • Definir accions per minimitzar l'impacte al territori en termes de convivència i ús harmònic de l'espai públic.
 • Cercar recursos i seguir la implementació de les accions definides.
 • Avaluar de manera quantitativa i qualitativa les accions desenvolupades relatives a aquest àmbit d'actuació.
Composició:

Taula multidisciplinària formada per professionals de l'àmbit de la salut,  social, de convivència i policial.

Objectius
 • Reflexionar conjuntament sobre aspectes de la convivència i la seguretat al territori del Besòs a partir de píndoles de continguts.
 • Conèixer en profunditat diferents experiències i iniciatives que aposten per una millora de la convivència, desenvolupades dins i/o fora de l'eix Besòs.
 • Intercanviar informació relativa a un diagnòstic general de l'estat de la convivència al territori del Besòs.
 • Si escau, discutir i generar propostes d'accions compartides al territori.
Composició

Espai obert a diferents professionals del territori en funció del tema de cada convocatòria.
  

Seguiment de l'estratègia