Foment i suport

Noia mirant un ordinador
Dret a tenir temps
 • Temps per gaudir de la família, amistats i per cultivar relacions: socialització
 • Temps per cuidar i cuidar-te: cura.
 • Temps per formar-te: educació i formació.
 • Temps per llegir: cultura.
 • Temps per fer esport: salut.
 • Temps per participar: democràcia.
Declaració de Barcelona sobre polítiques del temps

Temps i Agenda 2030

L'Agenda 2030 interpel·la directament la salut i el benestar (ODS 3), l'educació (ODS 4), la igualtat de gènere (ODS 5), el treball digne i el creixement econòmic (ODS 8), la reducció de les desigualtats (ODS 10), les ciutats sostenibles (ODS 11), el consum i la producció responsable (ODS 12). El temps i la seva organització, gestió i ús incideix en la resta d'objectius.
 • Temps i ciutadania
  L'ús que fan les persones del temps està clarament condicionat pel sexe, l'edat, la renda o la formació, entre altres. Més enllà de les hores de son i de menjar, el treball, els afers domèstics, el lleure, l'educació i les cures són algunes de les activitats que demanen dedicació.

  Les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar es poden agreujar, especialment per a les dones, en situacions com ara la covid-19.

  Informe d'aprofundiment: Usos del temps
 • Què poden fer les polítiques públiques?
  • Posar al centre les persones i la llibertat a tenir temps.
  • Facilitar estructures de conciliació i d'atenció i cura de persones (petita infància, dependents..).
  • Arribar a pactes entre sectors.
  • Fer xarxes amb les empreses.
  • Adequar horaris de serveis públics, comerços, equipaments escolars...
  • Repensar com ens relacionem amb el territori, com el transitem, com el fem servir per anar a comprar i viure la nostra vida quotidiana.
 • Per què l'AMB vol fomentar polítiques d'ús del temps?
  • Per repensar l'ús i la distribució del temps de treball i avançar a nous models de temps laboral més eficients i que facilitin la retenció de talent: treball eficient.
  • Per fer compatible tots els altres temps de la vida quotidiana amb el temps del treball i reduir les desigualtats: equitat.
  • Per repartir les tasques domèstiques i de cura i lluitar contra la doble càrrega que suporten les dones: corresponsabilitat.
  • Per reduir l'estrès, promoure uns hàbits de vida saludable, per menjar en horaris més saludables, per dormir més hores, per disposar de temps per fer esport: salut.
  • Per contribuir també a la millora del rendiment escolar d'infants i joves: rendiment escolar.
 • Suport i convenis
  La col·laboració entre l'AMB i la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society permet impulsar les polítiques d'ús del temps a tot el territori metropolità i l'organització de la Time Use Week.

  Per incorporar la perspectiva de l'ús del temps i l'impuls de polítiques d'usos del temps al territori de l'àrea metropolitana de Barcelona i promoure el treball interinstitucional i amb les organitzacions que actuen en el territori posicionant les polítiques d'usos del temps a escala metropolitana es duen a terme les següents accions de suport:
  1. Suport als municipis per promoure pactes i mesures de temps.
  2. Transferència de bones pràctiques metropolitanes i intercanvi entre organitzacions que actuen al territori.
  3. Incorporació de les iniciatives a la Xarxa de Municipis pel Temps i a la Xarxa Europea pels Usos del Temps.
  4. Organització de la Time Use Week, un espai de discussió de referència mundial en les polítiques de temps.
  Convenis

  Per portar a terme aquesta col·laboració es disposa d'un conveni anual:

  Conveni 2022
  Conveni 2021
  Conveni 2020