Documentació

Promoció de la realització d'estudis sobre la realitat de la convivència al territori metropolità.

Ús social dels espais de convivència als barris metropolitans: pràctiques quotidianes i discursos socials

Es tracta d'un conjunt d'estudis que permeten conèixer la realitat de diversos barris metropolitans sobre les pràctiques efectives d'us quotidià dels espais, les relacions socials que hi tenen lloc així com els discursos i valors entorn els espais urbans.

Així per exemple, durant l'any 2018 es va realitzar una prova pilot al barri de les Planes de Sant Joan Despí i, actualment, s'estan elaborant estudis al Barri de Sant Cosme (Prat de Llobregat), Badia del Vallès, El Pomar (Badalona), Can Sellarès (Viladecans).

Estudio

Estudio

Estudio