Documentació

Promoció de la realització d'estudis sobre la realitat de la convivència al territori metropolità.

Ús social dels espais de convivència als barris metropolitans: pràctiques quotidianes i discursos socials

Es tracta d'un conjunt d'estudis que permeten conèixer la realitat de diversos barris metropolitans sobre les pràctiques efectives d'us quotidià dels espais, les relacions socials que hi tenen lloc així com els discursos i valors entorn els espais urbans.


Hores d'ara s'ha realitzat una prova pilot al barri de les Planes de Sant Joan Despí, s'han estudiat quatre barris metropolitans caracteritzats per ser polígons d'habitatge construïts durant els anys 60 i 70, com ara, la ciutat de Badia del Vallès i els barris de Can Sellarès de Viladecans, Sant Cosme del Prat de Llobregat i el Pomar de Badalona.

També s'ha fet l'estudi al barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac caracteritzat per ser una urbanització, i el de barri de Riera de Cornellà de Llobregat i de Marianao de Sant Boi de Llobregat que respon a la tipologia urbanística d'eixamples.

Estudio

Estudio

Estudio