Documentació

Promoció de la realització d'estudis sobre la realitat de la convivència al territori metropolità.

Ús social dels espais de convivència als barris metropolitans: pràctiques quotidianes i discursos socials

Es tracta d'un conjunt d'estudis que permeten conèixer la realitat de diversos barris metropolitans sobre les pràctiques efectives d'us quotidià dels espais, les relacions socials que hi tenen lloc així com els discursos i valors entorn els espais urbans. Així per exemple, durant l'any 2018 es va realitzar una prova pilot al barri de les Planes de Sant Joan Despí. Durant l'any 2019-2020 s'han estudiat 4 barris metropolitans caracteritzats per ser polígons d'habitatge construïts durant els anys 60 i 70, concretament: la ciutat de Badia del Vallès i els barris de Can Sellarès de Viladecans, Sant Cosme del Prat de Llobregat i el Pomar de Badalona.

Actualment, s'estan elaborant estudis als barris de Camí de la Pineda de Gavà, La Font del Llargarut a Sant Vicenç dels Horts i Can Sant Joan de Montcada i Reixac, que presenten una tipologia urbanística i social diferent als estudis anteriors per ser urbanitzacions.

Estudio

Estudio

Estudio