Observatori de gènere


 


L'Observatori de Gènere Metropolità (OGM) impulsat per l'AMB amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, neix l'any 2021 arran de la detecció de la necessitat, per part dels municipis, d'obtenir dades sobre la desigualtat de gènere en els diferents àmbits de la societat.

L'OGM és una eina de suport que mitjançant dades, estadístiques i indicadors proporciona les bases i assessora als òrgans de govern locals i supramunicipals en la presa de decisions i desenvolupament de les polítiques públiques adreçades a combatre la desigualtat de gènere. Tanmateix, permet establir un seguiment i avaluació sòlids de l'efectivitat d'aquestes polítiques públiques.

Visors de l'OGM

Aquesta eina de visualització de dades mostra, de manera actualitzada, dades estadístiques i de gènere disponibles a nivell dels municipis metropolitans i en facilita la recerca.

El visor pot recollir les demandes específiques proporcionant accés a diferents nivells de dades i explotacions tant pròpies com secundàries amb un elevat nivell d'ordenació i classificació.

Visor "Dones i mercat de treball"

Visor "Violència contra les dones"


Subir
Informes, estudis i monogràfics

Informe trimestrals on es recullen els principals indicadors de seguiment de situació de les dones en el mercat de treball metropolità i tot un seguit d’estudis i monogràfics en temàtiques concretes vinculades a les polítiques de gènere.


Subir
Jornades

Cada any es realitza una jornada de debat i reflexió al voltants del dia 8 de març, Dia internacional de la Dona, on es presenten estudis i monogràfics en temàtiques concretes vinculades a les polítiques de gènere.


Subir