Geografies de la innovació a l'àrea metropolitana de Barcelona

Imatge de l'estudi
Tema:
Innovación y conocimiento
Ámbito:
AMB
Fecha de publicación:
Autor:
300.000 km/s
Descripción

Quines són les característiques urbanes dels territoris que acullen activitats econòmiques innovadores? Geografies de la innovació és el primer estudi d'àmbit metropolità que analitza la dimensió urbana i territorial de la innovació econòmica. L'objectiu és conèixer quines són les activitats econòmiques innovadores i on se situen, identificar les sinergies que es generen entre si i determinar les característiques dels teixits urbans que les acullen. L'estudi determina els paràmetres urbanístics que tenen més rellevància per a l'aparició d'aquestes activitats i categoritza els teixits urbans metropolitans d'acord amb el seu potencial per acollir-les.

Resum executiu
Annex plànols
Memòria
Atles
Casos d'estudi
Enlaces relacionados