Disseny del model de posicionament d'activitats de promoció econòmica metropolitana

Suport al disseny del model de posicionament de les activitats de promoció econòmica metropolitana
Activitat comercial en una parada de mercat al carrer
Tema:
Estrategia económica
Ámbito:
Àrea metropolitana de Barcelona
Fecha de publicación:
Autor:
IDEOGRAMA

Disseny del model de posicionament d'activitats de promoció econòmica metropolitana

Descargar

Descripción

L'objectiu d'aquest document ha estat fer un repàs d'aquelles tendències que comencen a tenir un impacte real en el marc social, econòmic i polític de les ciutats, així com destacar algunes noves pràctiques que a poc a poc es van introduint en els models de gestió de les institucions de govern local i metropolità.

La diversitat en els temes tractats respon a la voluntat d'oferir una visió transversal, que no es limiti només a un únic àmbit d'anàlisi, i que a la vegada permeti construir un relat global. En aquest sentit, es poden establir tres grans eixos: dinamització econòmica i posicionament global, desigualtats urbanes i nova gestió pública. A partir d'aquests es podran definir noves àrees d'actuació i comunicació que poden esdevenir estratègies per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.