Benchmarking sobre pràctiques de metròpolis europees

Representació gràfica d'un grup de persones intercanviant idees
Tema:
Estrategia económica
Ámbito:
Europeu
Fecha de publicación:
Autor:
F. Barreiro

Benchmarking sobre pràctiques de metròpolis europees

Descargar

Descripción

Aquest estudi comparatiu i la redacció de l'informe que se'n deriva, parteix de la necessitat d'una millor definició de les polítiques i intervencions de l'AMB en el camp del desenvolupament econòmic local (promoció econòmica territorial).

En aquest marc, un millor coneixement de pràctiques institucionals metropolitanes en el camp de la promoció econòmica local en diferents ciutats europees pot contribuir a disposar d'informació, punts de comparació i de referències per definir millor aquestes polítiques.

Prova: $provaURL