Reduir la bretxa digital

Volver

| Tema: Políticas sociales

Conveni entre l'AMB i la Taula d'Entitats del Tercer Sector

Imatge de la notícia


L'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Taula d'Entitats del Tercer Sector han signat un conveni per analitzar la realitat digital del tercer sector social. L'acord està dotat amb una subvenció de 15.000 € i preveu la realització de dos estudis. Per una banda, analitzar quines són les necessitats principals de les entitats del tercer sector en l'àmbit digital (formació, infraestructura informàtica, etc.) i, d'altra banda, valorar les diferents opcions jurídiques i normatives per garantir l'accés i l'ús d'internet en bones condicions a tota la població.

Els resultats de tots dos estudis s'utilitzaran per reduir la bretxa digital, una qüestió que incideix en sectors cada vegada més amplis de població i es pot convertir en un factor més d'exclusió social en la mesura que planteja dificultats per accedir a informació diversa, no poder tramitar ajudes socials o planteja dificultats per mantenir el contacte amb la xarxa social, entre d'altres.

L'AMB desenvolupa moltes altres accions per minimitzar aquest fenomen. Per exemple, recentment s'ha aprovat el Pla metropolità ApropAMB, de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis. Aquest Pla inclou, entre d'altres, un programa de reforç educatiu, digital i inclusiu amb diverses línies de treball. Una d'aquestes és Connectabit, una eina destinada a finançar projectes d'informació i lluita contra la bretxa digital adreçada al teixit associatiu.

Un altra acció existent és el Programa de suport a les xarxes d'activitat econòmica del municipi amb la línia de treball de compra de proximitat, segura i saludable per a la modernització, adaptació digital i protecció sanitària del petit comerç.

L'AMB i la Taula d'Entitats del Tercer Sector ja van signar l'any 2019 un conveni marc de col·laboració amb la finalitat de fer front a les desigualtats, reforçar la igualtat d'oportunitats i la promoció de la cohesió social en diferents àmbits. 

Enlaces relacionados