Interculturalitat i polítiques públiques

| Tema: Cohesión social

Es renova el conveni amb la UPF per impulsar l’Agenda Metropolitana Intercultural

Carrer d'una ciutat

L’AMB ha renovat el conveni per donar continuïtat al procés de treball conjunt entre aquesta institució, els municipis metropolitans i la UPF per elaborar una Agenda Metropolitana Intercultural que dissenyi i implanti polítiques públiques vinculades a la interculturalitat. 

Gràcies a la signatura del conveni l'any 2022, ara ja existeix un espai de debat i de transferència de coneixement entre l’àmbit acadèmic i de l’Administració local al voltant del concepte d’interculturalitat.

Durant el darrer trimestre de l’any 2023 es preveu realitzar una nova jornada entre els agents implicats i representants de la recerca tant de l’Administració com del món acadèmic.

El novembre del 2022 va tenir lloc la primera trobada amb els diferents agents, en la qual es va parlar sobre els diversos objectius i eixos de treball que calia incloure en l’Agenda. La trobada del 2023 consistirà a intercanviar coneixements i bones pràctiques sobre interculturalitat i polítiques públiques.
 

Documentos relacionados