Indicadors per gènere

| Tema: Políticas sociales

El SIMBA presenta una nova categoria d'indicadors estadístics desagregats per gènere

Dones i un home en una escala d'exterior consultant un mòbil

El Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona SIMBA de l'IERMB estrena un nou sistema de consulta que permet accedir a una nova categoria d'indicadors estadístics amb les dades desagregades per gèneres.

Així, les categories de consulta d'aquesta base de dades passen de nou a deu categories: demografia, cohesió social i urbana, habitatge, convivència i seguretat, economia, mobilitat, sostenibilitat urbana, ecologia i territori, governança i la nova d'indicadors per gènere.

D'aquesta manera es té accés directe i centralitzat a tota la informació existent per gèneres. Fins ara, per recopilar les dades desagregades calia consultar totes les categories i entrar a tots els indicadors d'un en un, descartant els que no oferien aquesta possibilitat.

Ara, es facilita notablement la consulta de la informació disponible i alhora es contribueix a detectar les mancances d'informació desagregada, per així incentivar-ne la producció.

Enlaces relacionados