Diagnosi de la discapacitat

Volver

| Tema: Políticas sociales

Un estudi detecta les necessitats de les persones amb discapacitat de la metròpolis

Imatge de la notícia


El passat 21 d'octubre, l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB va presentar l'estudi Diagnosi de les necessitats de les persones amb discapacitat física i orgànica,elaborat per l'Institut D'EP amb la col·laboració de l'Observatori de la Discapacitat Física (ODF).

Els principals objectius d'aquest treball són detectar les necessitats no cobertes de les persones amb discapacitat física i orgànica als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com explorar àrees de millora per part de les administracions públiques.

Per tal d'assolir aquests objectius, l'estudi ha analitzat quantitativament i qualitativament 10 àmbits relacionats amb les persones amb discapacitat: accessibilitat, mobilitat, educació, ocupació, habitatge, assistència sociosanitària, xarxes de suport, accés a les TIC, participació i lleure i oci.

En cadascun d'aquests apartats, l'estudi fa una diagnosi de les necessitats, així com recomanacions per avançar cap a una societat més inclusiva. Finalment, s'incorpora una reflexió sobre noves necessitats en matèria de discapacitat als municipis de l'AMB derivades de la covid-19.

Estudios relacionados