Ràtio atracció i emisió

Volver

Relació entre la mobilitat atreta (entra) per un àmbit territorial i la que emet (surt) aquest àmbit territorial, referida a l'AMB.

Ficha técnica

Quocient entre els desplaçaments atrets per un àmbit territorial i aquells emesos del mateix àmbit territorial, 

Valors >1 indiquen territoris atraients; valors <1 indiquen territoris emissors.

 • Fecha de creación:
  07.02.18
  Frecuencia de actualización:
  Anual
  Fuente de los datos:
  IERMB/EMEF
  Ámbito geográfico:
  Área metropolitana
  Licencia:
  Autorización según Ley 37/2007
Descargar el Dataset en formato RDF.

Formatos disponibles

Formato Tipo Idioma Especificaciones Fichero/Enlace
CSV Fichero
Descargar
JSON Servicio
Ver

Mas información