Catàleg de patrimoni (refós)

Volver

Catàleg de patrimoni (refós)

Ficha técnica

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La informació que oferim en aquest servei correspon a la transcripció gràfica dels Plans Especials de Catàleg i Protecció del Patrimoni Arquitectònic per aquells municipis que en disposen, excepte pel municipi de Barcelona.
Atesa la diversitat de criteris i conceptes inclosos en aquests documents, s'ha optat per fer un "refós" d'aquests documents, amb l'objectiu de sintetitzar en quatre conceptes els múltiples temes que aquests documents poden tractar.

 • Fecha de creación:
  12.01.15
  Frecuencia de actualización:
  6 mesos
  Fuente de los datos:
  RPUC
  Ámbito geográfico:
  Área metropolitana
  Licencia:
  Autorización según Ley 37/2007
Descargar el Dataset en formato RDF. Documentación sobre el uso del servicio

Formatos disponibles

Formato Tipo Idioma Especificaciones Fichero/Enlace
WMS Servicio
 • Catalán

Servei que ofereix les dades en format WMS

Ver
HTML Servicio
 • Catalán

Servei que ofereix les dades en format HTML

Ver
JSON Servicio
 • Catalán

Servei que ofereix les dades en format JSON

Ver
KMZ Servicio
 • Catalán

Servei que ofereix les dades en format KMZ

Ver