Aturats registrats per durada de la demanda i sexe

Volver

Nombre d'aturats registrats segons la durada de la demanda d'ocupació i per sexe, en l'àmbit territorial de l'AMB.

Ficha técnica

L'atur registrat el componen les demandes d'ocupació pendents el darrer dia del mes, excloent les corresponents a les següents situacions: treballadors ocupats, treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix, treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques, treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació, i els demandants que rebutgin accions d'inserció laboral adequades a les seves característiques.

La durada de la demanda és el temps transcorregut des del dia en què es va produir l?alta com a demandant fins el darrer dia del mes de referència de les dades.

 • Fecha de creación:
  15.02.18
  Frecuencia de actualización:
  Anual
  Fuente de los datos:
  IERMB/GENCAT
  Ámbito geográfico:
  Área metropolitana
  Licencia:
  Autorización según Ley 37/2007
Descargar el Dataset en formato RDF.

Formatos disponibles

Formato Tipo Idioma Especificaciones Fichero/Enlace
CSV Fichero
Descargar
JSON Servicio
Ver

Mas información