Estratègia de gestió del carboni

Imatge del servei digital
Categoría:
IDEAMB
Subcategoría:
Sostenibilidad
Descripción:
L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat.

Metadades del conjunt d'informació

Ver

Mapa

Ver
Especificacions

Nom servei: estrategia_carboni
Formats disponibles: OGC WMS, OGC WMTS, Esri REST
EPGS suportats OGC WMS: 3857, 25831, 32631, 4258, 4326
EPGS suportats OGC WMTS: 3857