Classificació del sòl del Refós de Planejament

Imatge del servei digital
Categoría:
IDEAMB
Subcategoría:
Ordenación del territorio
Descripción:
Classificació del sòl segons els conceptes definits al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya en el capítol I del títol segon.

Metadades del conjunt d'informació

Ver

Mapa

Ver
Especificacions

Nom servei: classificacio_refos
Formats disponibles: OGC WMS, OGC WMTS, Esri REST
EPGS suportats OGC WMS: 3857, 25831, 32631, 4258, 4326
EPGS suportats OGC WMTS: 3857