Comunicació de dades bancàries de creditors

Volver

Els proveïdors i altres creditors han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'AMB faci el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

Tema:
Administración AMB
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Información previa

Descripción

La forma de pagament habitual als proveïdors i altres creditors de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és mitjançant la transferència bancària. Per aquest motiu, caldrà que els interessats comuniquin las seves dades bancàries a l'AMB, fent servir el formulari Fitxa d'identificació financera corresponent.


A quién va dirigido

Als creditors de l'AMB.


Plazos

La comunicació de les dades bancàries es pot fer a partir del moment en què l'AMB efectuï un encàrrec al creditor o reconegui un dret de cobrament a favor del mateix.


Requisitos

La comunicació de les dades s'ha de fer utilitzant el formulari Fitxa d'identificació financera corresponent en cada cas, amb el segell i signatura de l'entitat bancària. 


Avisos

La darrera comunicació de dades bancàries rebuda substituirà a l'anterior.

El formulari lliurat al Servei de Tresoreria de l'AMB ha de ser l'original signat i segellat per l'entitat bancària.

Subir

Trámites y formularios

Presencial

Els creditors de l'AMB, per comunicar les seves dades bancàries, han de descarregar el formulari Fitxa d'identificació financera (de creditors dins de l'àrea SEPA o fora, segons s'escaigui), emplenar-lo correctament amb les seves dades i dirigir-se a la seva entitat bancària perquè segelli i signi la part de les dades bancàries.

Aquest formulari original s'ha de lliurar al Servei de Tresoreria de l'AMB.

L'entrega es pot fer presencialment, a l'edifici A de la seu de l'AMB (c/ 62, núm. 16-18. Barcelona).

També es pot enviar per correu postal, a l'atenció del Servei de Tresoreria de l'AMB (c/62, núm. 16-18. 08040. Barcelona)

Subir

Respuesta de la administración

La comunicació de les dades, per part dels creditors, serà efectiva a partir del moment en que el Servei de Tresoreria rebi el formulari Fitxa d'identificació financera.

Subir