Verificar documents oficials del Consorci Metropolità de l'Habitatge

Volver

Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur emesos pel Consorci Metropolità de l'Habitatge.

Estado:
En plazo
Tema:
Vivienda
Responsable AMB:
Consorci Metropolità de l'Habitatge

Descripción

Aquest servei electrònic permet verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès pel Consorci Metropolità de l'Habitatge, mitjançant el sistema de codi segur de verificació que es troba imprès en el mateix.

Si el document és vàlid se li oferirà, a més, la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

A quién va dirigido

A tot aquell que disposi d'un document emès pel Consorci Metropolità de l'Habitatge amb codi segur de verificació.

Subir