Sol·licitar excedència

Volver

Els titulars d'una llicència de taxi poden sol·licitar la suspensió provisional de l'explotació de la llicència, per impossibilitat de treballar durant un temps.

Estado:
En plazo
Tema:
Taxi
Subtema:
Licencias
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Instàncies En línia

Registro

Descripción

Motius pels quals es pot demanar:
Qualsevol que impedeixi la prestació normal del servei:

  • Una altra feina
  • Malaltia
  • Maternitat
  • Tenir cura de malalts
  • Accés a un càrrec de representació política o sindical
  • etc.
En cap cas s'admetrà un ús abusiu de la norma que contravingui la finalitat que la justifica.

Validesa
La suspensió es realitza per períodes màxims d'1 any, renovables prèvia petició de l'interessat, per nous períodes d'1 any fins a un màxim de quatre anys.
Si la causa és per accés a un càrrec de representació política o sindical, la situació de la suspensió s'estén durant tot el temps que la persona titular exerceix el càrrec que la justifica.

Plazos

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Subir