Revisió anual de compliment de requisits essencials de titularitat de 3 o més llicències

Volver

Mitjançant aquest tràmit es pot procedir a la presentació de la declaració responsable que acrediti el compliment dels requisits establerts per a empreses o titulars de 3 o més llicències.

Estado:
En plazo
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulares y conductores
Responsable AMB:
IMET

Declaració responsable compliment condicions essencials de titularitat de 3 o més llicències$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Instàncies En línia

Registro

Descripción

L'article 16 de Reglament Metropolità del Taxi estableix una sèrie de requisits per tal de poder ser titular de llicències.

Mitjançant aquest tràmit es pot procedir a la presentació de la declaració responsable que acrediti el compliment dels requisits establerts per a empreses o titulars de 3 o més llicències. 

Per tal de realitzar la declaració responsable s'hauran de complir els requisits establerts a la normativa, i realitzar el tràmit següent:

  • Complimentar la declaració responsable que es pot descarregar en aquesta pàgina i adjuntar la documentació acreditativa a una instància genèrica.
  • Una vegada presentada la declaració, rebrà una comunicació informant de l'estat de compliment dels requisits, i en cas que es compleixi amb la seva totalitat, es comunicarà el compliment favorable dels mateixos.

A quién va dirigido

Als titulars o empreses que tenen 3 llicències o més i els seus representants legals

Subir