Concurs social d'idees per donar un nou ús als materials components d'armilles salvavides llanxes pneumàtiques (dinguis), roba i altres materials que s'acumulen a l'illa de Lesbos

Volver

En aquesta pàgina podeu conèixer les condicions i el tràmit que cal fer per presentar-se a aquest concurs social d'idees, adreçat a l'alumnat d'escoles i universitats de disseny industrial i d'enginyeria tècnica industrial matriculats al curs 2019-2020.

Estado:
Fuera de plazo
Tema:
Internacional
Responsable AMB:
Servei de Cooperació Internacional

Información previa

Descripción

Arran de la situació d'excepcionalitat de la Covid-19, el Servei de Cooperació Internacional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a organitzador del concurs social d'idees per donar un nou ús als materials components d'armilles salvavides llanxes pneumàtiques (dinguis), roba i altres materials que s'acumulen a l'illa de Lesbos, ha decidit ampliar el termini de presentació de projectes participants fins al 30 de juny de 2020 a les 14h.

Atès l'èxit assolit en els concursos d'idees convocats els anys 2018 i 2019 per donar un nou ús a les armilles salvavides acumulades a l'illa de Lesbos (Grècia) i el bon funcionament de l'experiència pràctica a partir de la producció dels models guanyadors i la seva comercialització solidària per part de l'entitat Lesvos Solidarity, enguany el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB, amb la mateixa finalitat i per ampliar la disponibilitat de productes, convoca un nou Concurs d'idees, que també està destinat a l'alumnat d'escoles i universitats de disseny industrial i d'enginyeria tècnica industrial.

En aquesta línia, el Concurs social d'idees d'enguany, vinculat al projecte Refugi a Lesbos (Grècia): connectar passat, present i futur, realitzat conjuntament per l'entitat Lesvos Solidarity i l'AMB, respon, per una banda, a la necessitat de continuar la tasca de sensibilització envers la situació de les persones refugiades a la Mediterrània i, per una altra, a la de contribuir al compromís mediambiental mitjançant la reutilització dels components de les armilles salvavides, llanxes pneumàtiques (dinguis), materials de plàstic i altres peces reciclades en l'elaboració dels dissenys dels productes. 

Objecte del concurs

L'AMB organitza un concurs social amb l'objectiu de donar un nou ús als materials components de les armilles salvavides, llanxes pneumàtiques (dinguis), roba i altres materials que s'acumulen a l'illa de Lesbos, complementats amb la incorporació puntual de materials de plàstic i altres elements accessoris reciclats, i d'implementar els treballs guanyadors del concurs en el projecte productiu Safe Passage, així com també contribuir a una millora en l'impacte ambiental a la Mediterrània.

Objectiu i tema

L'objectiu general del concurs és cercar una nova utilitat a materials vinculats als milers de persones desplaçades que els han utilitzat per fugir de la guerra de Síria: armilles que han emprat per salvar la vida, llanxes pneumàtiques (dinguis), roba i altres materials.

Actualment, a Lesbos s'acumulen centenars d'armilles, llanxes pneumàtiques (dinguis), roba i altres materials en diferents punts de l'illa.

L'alumnat participant en el concurs pot utilitzar com a material de base una o diverses unitats d'armilles salvavides, materials de les llanxes pneumàtiques (PVC, polietilens) i roba reutilitzada per fer el projecte, així com altres materials reciclats, incloent-hi peces de plàstic reciclat fetes a partir de la impressió 3D.

El tema del concurs és prioritzar la sensibilització i conscienciació respecte a la situació que han viscut i viuen les persones desplaçades o refugiades i l'impacte mediambiental que ha generat l'acumulació d'armilles salvavides, llanxes pneumàtiques (dinguis), roba i altres materials i altres materials a Lesbos.

Podran participar en el concurs totes les persones interessades (vegeu punt 2) que presentin una proposta que s'ajusti al que descriuen aquestes bases i les compleixin.

Modalitat dels projectes guanyadors i finalistes

TIPUS DE MODALITAT

 1. Productes elaborats principalment (al menys en un 50 %) amb material de dinguis.
 2. Productes elaborats principalment (al menys en un 50 %) amb armilles salvavides.
VALORACIÓ DEL JURAT

Modalitats 1 i 2
: El jurat avaluador determinarà com a guanyador un únic projecte per a cada una de les dues modalitats:
 • Al millor projecte que s'ajusti als criteris de qualitat tècnica, sostenibilitat i viabilitat ambiental, social i econòmica, que es pugui elaborar al taller del camp de persones refugiades de Lesbos i tingui viabilitat de comercialització solidària.
Així mateix, de les dues modalitats es nominaran tres propostes, de les quals n'hi haurà una de premiada.

Reconeixement a la creativitat del projecte: Es farà una menció especial per donar un reconeixement al projecte més creatiu:
 • Al millor projecte que tingui un disseny creatiu i s'ajusti als criteris de qualitat tècnica.
Premi

El concurs tindrà dues propostes guanyadores: una de la modalitat a i una de la modalitat b, les persones autores de les quals (individuals o parelles) seran premiades amb una visita a Lesbos per conèixer la realitat de l'illa i interactuar amb l'equip del taller de confecció, presentar-hi els seus projectes i participar en l'elaboració d'un estudi productiu. El premi inclou el viatge i l'allotjament.

Totes les persones guanyadores i finalistes obtindran un diploma d'acreditació.

Així mateix, els dissenys que es considerin adequats per al projecte que es desenvolupa a Lesbos seran reconeguts i se cediran a l'entitat grega.


A quién va dirigido

Aquest concurs es dirigeix a l'alumnat d'escoles i universitats de disseny industrial i d'enginyeria tècnica industrial matriculats al curs 2019-2020. El fet de participar en el concurs implica el coneixement i la total acceptació de les presents bases, motiu pel qual no poden ser impugnades una vegada formalitzada la inscripció.

L'alumnat s'hi pot presentar de manera individual o per parelles.


Plazos

Les propostes es podran lliurar fins al divendres 29 de maig de 2020 a les 14.00 h en el lloc i amb les condicions indicades en aquestes bases. La comunicació dels projectes finalistes i guanyadors es durà a terme la segona quinzena de juny de 2020. Tota la informació relacionada amb el lliurament del premi es publicarà oportunament a través dels canals de comunicació oficials del Servei de Cooperació Internacional de l'AMB, així com dels canals oficials de l'AMB.


Requisitos

La proposta ha de ser original i inèdita, i no còpia o plagi d'obres d'altres autories o bé registrades prèviament sota una marca.

Cada proposta ha de tenir un títol identificador.

Cada projecte ha d'incloure:

 1. Un sobre tancat amb el títol identificador a l'exterior. Dins del sobre s'hi ha de posar el document Model 1 imprès degudament emplenat. En el cas de presentació a través d'instància virtual s'ha de lliurar el document Model 1 en format PDF especificant el títol identificador.
 2. Documentació necessària per a la realització del projecte (es podrà presentar tant en català com en castellà i, a més a més, indispensablement, en anglès) :
  1. Memòria descriptiva.
  2. Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
  3. Documentació necessària per entendre i realitzar el projecte (plànols, esbossos, infografies...).
 3. Plafó explicatiu (es podrà presentar tant en català com en castellà).
  1. Arxiu en PDF del plafó explicatiu.
  2. Un plafó de cartó ploma de 5 mm de gruix, de color blanc i amb mides de 700 × 500 mm, en format vertical, amb vinil en una cara amb la impressió digital de la gràfica explicativa del projecte. En el cas de presentació virtual, s'ha de lliurar el contingut del plafó en format PDF i passat el confinament lliurar-lo en físic.
 4. Maqueta física de la proposta presentada. En el cas de presentació virtual, es permet entregar la maqueta realitzada a través dels renderings fets amb programes de dibuix. El format de l'arxiu ha de ser en format PDF.
En el cas que es faci l'entrega per correu postal o missatgeria s'ha de facilitar un CD o un llapis de memòria on hi consti la documentació 2, 3 i 4.
No s'admetrà a concurs cap proposta que compleixi algun d'aquests punts:
 1. Que el plafó de presentació es presenti en un format o material no adequats.
 2. Que no respecti els valors que transmeten el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB i la  Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides.
 3. Que la proposta estigui registrada a l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).
 4. Que el projecte s'hagi presentat anteriorment en un altre concurs, sigui de la temàtica que sigui, o bé que es presenti a més d'un concurs simultàniament (incloent-hi el concurs que es planteja en les presents bases).


Avisos

L'Àrea Metropolitana de Barcelona es reserva el dret d'interpretar i modificar les bases del present concurs en qualsevol moment, fins i tot d'anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada per fer-ho. En tot cas, l'AMB es compromet a comunicar a l'alumnat  inscrit en les bases les modificacions o, fins i tot, l'anul·lació del concurs mitjançant la publicació de la informació en la seva pàgina web (www.amb.cat).

Les persones concursants es comprometen a facilitar informació completa, veraç i actualitzada. En tot cas, l'Àrea Metropolitana de Barcelona no en comprovarà l'autenticitat en el moment de la inscripció i, per tant, declina qualsevol responsabilitat que es derivi d'errors eventuals, omissions o falsedats, així com qualsevol error que pugui derivar d'una manca de claredat i llegibilitat en les dades requerides per a la participació en el concurs.

Per aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a cooperacio@amb.cat

Subir

Enlaces relacionados

Subir

Trámites y formularios

Presencial

El Servei de Cooperació Internacional considera necessari adaptar el lliurament de projectes a la situació de confinament parcial de la Covid-19 atenent també les peticions des d'escoles i universitats de disseny industrial i d'enginyeria tècnica industrial. D'aquesta manera es comunica que la presentació dels projectes presencial s'ha de fer de la següent manera:

Lliurament del projecte per missatgeria o correu postal a l'adreça que estipula les bases del concurs:

Servei de Cooperació Internacional de l'AMB
Carrer 62, 16-18, Edifici B,  planta 3a.
Zona Franca. 08040 Barcelona

Subir

En línea
Lliurament del projecte a través d'instància virtual de l'AMB 

Respuesta de la administración

La comunicació de projectes finalistes i guanyadors es durà a terme durant el mes de juliol i el lliurament de premis serà entre els mesos de setembre i desembre de 2020 segons l'evolució de la Covid-19.

Subir

Prova: $provaURL