Comunicació de llicències adscrites a empreses mediadores de concertació de serveis de taxi AMB

Volver
Estado:
En plazo
Tema:
Taxi
Subtema:
Licencias
Responsable AMB:
Servei de Projectes i Avaluació Tècnica. IMET

Información previa

Descripción

Comunicació per part de les empreses mediadores de serveis de taxi de l’AMB de les altes i baixes de les llicències adscrites a les mateixes.


A quién va dirigido

A les empreses mediadores  de serveis de taxi de l’AMB


Plazos

La comunicació a l’IMET dels tràmits d’alta i baixa de llicències s’ha de fer en el mateix moment en que aquestes es facin en l’empresa mediadora.


Requisitos

Ser empresa mediadora de serveis de taxi de l’AMB.

Subir

Respuesta de la Administración

No hi ha resolució per part de l’administració.

Subir