Comunicació de llicències adscrites a empreses mediadores de concertació de serveis de taxi AMB

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Llicències
Responsable AMB:
Servei de Projectes i Avaluació Tècnica. IMET

Comunicació de llicències adscrites a empreses mediadores En línia

Registre

Descripció

Comunicació per part de les empreses mediadores de serveis de taxi de l’AMB de les altes i baixes de les llicències adscrites a les mateixes.

A qui va dirigit

A les empreses mediadores  de serveis de taxi de l’AMB

Terminis

La comunicació a l’IMET dels tràmits d’alta i baixa de llicències s’ha de fer en el mateix moment en que aquestes es facin en l’empresa mediadora.

Requisits

Ser empresa mediadora de serveis de taxi de l’AMB.

Puja