Alta de conductor de taxi

Volver

El titular d'una llicència metropolitana de taxi pot sol·licitar l'alta d'un conductor diferent per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament metropolità del taxi.

Estado:
En plazo
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulares y conductores
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Información previa

Descripción

L'activitat de conductor de taxi es pot exercir essent titular de llicència o conductor assalariat (familiar o no), però en tot cas, per ser conductor del servei de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'ha de disposar de la credencial professional de taxista.

A més, l'assalariat o el familiar col·laborador que el titular de la llicència doni d'alta com a conductor, han d'estar contractats conformement a la normativa laboral i han d'estar donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social o com a treballador autònom familiar.

La sol·licitud d'alta d'un conductor assalariat és extensible a totes les llicències del titular. El carnet d'assalariat identifica el conductor i les llicències per a les quals estigui donat d'alta.


A quién va dirigido

Al titular de llicència interessat.


Requisitos

Els vehicles referits a les llicències per als quals se sol·liciti la prestació mitjançant conductors diferents del titular han de tenir contractada i en vigor una pòlissa d'assegurança que cobreixi aquest supòsit.

Subir

Trámites y formularios

Presencial

La persona interessada ha de sol·licitar l'alta de nou conductor a l'IMET i presentar la documentació següent (original i fotocòpia):

  • Sol·licitud.
  • Alta a la Seguretat Social.
  • Llibre de família (Alta familiar).
  • Familiars (Alta a la SS com a autònom familiar col·laborador).
  • IDC: Informe de dades sobre la cotització de l'alta.
  • Contracte de treball segellat per la Generalitat.
  • Llicència.
  • Original del carnet de conduir de l'assalariat.

Subir

En línea

També es pot sol·licitar per Internet amb la sol·licitud de l'alta prèvia.

Sol·licitar alta prèvia

En aquest cas s'expedirà a la persona interessada una autorització que té una validesa de 5 dies. Abans de finalitzar aquest període cal personar-se a les oficines de l'IMT per tal de formalitzar l'alta.

Subir

Respuesta de la administración

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 dies.

Sentit del silenci: estimatori.

Subir