Al·legacions al document de l'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità

Volver
Estado:
Fuera de plazo
Tema:
Territorio
Responsable AMB:
Servei de Redacció del Pla director

Presentar al·legacions En línia

Registro

Descripción

Mitjançat aquest tràmit podeu presentar una al·legació sobre el document d'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità.

A quién va dirigido

A qualsevol persona física o jurídica interessada.

Plazos

Fins el 29 de desembre de 2023.

Subir

Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Llei 31/2010 de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 

Subir

Enlaces relacionados

Subir