Exp. 80/14 - Servei de revisió metropolitana, altes i baixes i activitats complementàries de vehicles autotaxi, per al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015, amb possibiliat de pròrroga per 1 any més

Volver
Tipo de procedimiento:
Negociado sin publicidad
Tipo de contrato:
Servicios
Presupuesto:
202.510,13 € sin IVA
Entidad adjudicadora:
Instituto Metropolitano del Taxi
Calle 62, núm 16 - 18, edificio B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Adjudicatario:
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL
Importe adjudicación:
202.510,13 € sin IVA


Fecha formalización del contrato:

18.12.14