Accesos directos:

900560/17 - Redacció del projecte executiu i el projecte per a l'obtenció de la llicència ambiental de la millora de les instal·lacions esportives exteriors al complex esportiu de l'avinguda Tibidabo al municipi de Badia del Vallès.

Volver

Aviso

Avís:La documentació presentada en aquest procediment de les propostes amb el lema 3POOL i JOCS D'AIGUA, resten a la disposició dels interessats, a les dependències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Contractació c/ 62 nº 16-18 Edifici A 2ª planta, Zona Franca 08040 Barcelona), les quals podeu retirar per persona degudament autoritzada.

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
en les dependències del contractista i puntualment en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Plazo de ejecución:
4 mesos
Presupuesto de licitación:
49.792,0 € sin IVA

Fecha de la última modificación 23.03.2018 / 14:22

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec

Garantías exigidas

Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
12.09.17

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
04.10.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Información adicional

Les propostes hauran de ser anònimes, s'hauran de presentar amb un lema, veure clàusules 12 i 13 del plec de clàusules administratives particulars.

Publicació BOPB data 19/09/2017 nou termini de presentació ofertes

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
10.07.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017013123.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 2-Oferta econòmica)
Fecha y hora de la apertura:
23.11.17 12:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 3- Documentació administrativa)
Fecha y hora de la apertura:
23.11.17 12:30

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 2-Oferta econòmica)
Fecha y hora de la apertura:
23.11.17 12:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 3- Documentació administrativa)
Fecha y hora de la apertura:
23.11.17 12:30

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
VICTORIA FIOL DURAN
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
VICTORIA FIOL DURAN
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
VICTORIA FIOL DURAN
Fecha de formalización del contrato:
20.03.18

Renuncia desestimación

Histórico de modificaciones