901035/17 - REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL CAN ARAGALL A SANT VICENÇ DELS HORTS

Volver

Aviso

Avís 3: S'ha detectat una errada de transcripció a la pàg. 5 del plec de clàusules administratives. A l'apartat "Documentació a presentar, punt 12.1 on diu criteris avaluables segons un judici de valor (documentació a incloure al sobre 2)" ha de dir sobre 1. Al punt 12.2 on diu a incloure al sobre 3 ha de dir sobre 2. Avís 2: L'obertura del Sobre número 1 (LEMA) será el dia 06/10/2017 a les 12:30 hores a l'AMB, Edifici A planta 7 (Sala de Plens). La documentació que s'obrirà será la relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de valor. Avís 1: Està prevista una visita al propi edifici (Carrer de Barcelona 16-18. Sant Vicenç dels Horts) el dia 05/09/17 a les 12 hores. Les empreses interessades en realitzar la visita hauran de contactar amb el Sr. Oriol Ribera (oribera@amb.cat) i la Sra. Pilar Quiros (pquiros@amb.cat).

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
Veure Plecs
Plazo de ejecución:
5 mesos
Presupuesto de licitación:
40.105,00 € sin IVA

Fecha de la última modificación 20.02.2018 / 13:38

Correcció error ortogràfic títol licitació

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
No se requiere
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
29.09.17

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
29.09.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Información adicional

Les propostes hauran de ser anònimes, s'hauran de presentar amb un lema, veure clàusules 12 i 13 del plec de clàusules administratives particulars

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
31.07.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017015558.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7.
Fecha y hora de la apertura:
14.11.17 11:00
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
14.11.17 11:00

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7.
Fecha y hora de la apertura:
14.11.17 11:00

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
14.11.17 11:00

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
CASACUBERTA MATÍAS ARQUITECTES S.L.P.
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
CASACUBERTA MATÍAS ARQUITECTES S.L.P.
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
CASACUBERTA MATÍAS ARQUITECTES S.L.P.
Fecha de formalización del contrato:
14.02.18

Renuncia desestimación