900966-17 - Obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels carrers Orient, Sant Marc, Miquel Blanch i plaça el Joc, al terme municipal de Castellbisbal.

Volver
Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Obras
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
al terme municipal de Castellbisbal.
Plazo de ejecución:
Serà de 7 mesos, iniciant-se el seu còmput a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut..
Presupuesto de licitación:
582.610,24 € sin IVA

Fecha de la última modificación 27.12.2017 / 14:04

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
17.478,31 euros.
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
08.09.17
Documentación asociada:

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
08.09.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
07.08.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&08/022017015484.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
21.09.17 12:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
06.10.17 12:30

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
21.09.17 12:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
06.10.17 12:30

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
UTE SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL,SA amb ISIDRE ARCHS SL
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
UTE ORIENT-SICCSA-ARCHS (Serveis i construccions de Castellbisbal,sa amb Isidre Archs,sl)
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
UTE ORIENT-SICCSA-ARCHS (Serveis i construccions de Castellbisbal,sa amb Isidre Archs,sl)
Fecha de formalización del contrato:
11.12.17

Renuncia desestimación