900450/17 - Implantació i desenvolupament de la infraestructura de dades espacials de l'AMB

Volver

Aviso

S'ha produït un error material a la clàusula 12.5 (solvencia técnica o profesional) del plec administratives, on diu "Acreditar haver realitzat, com a mínim, dos (2)projectes.....................proposades a l'orferta" hauria de dir: "Acreditar haver realitzat, com a mínim, dos (2) projectes de desenvolupament i implantació d'infraestructures de Dades Espacials (IDE) en empreses o organitzacions que contin amb un mínim de deu (10) usuaris productors i catalogadors d'informació geográfica a la IDE, així com un mínim de cinquanta (50) usuaris interns consumidors d'aquesta información. D'aquestes dues refèrencies, com a mínim una (1) d'elles ha d'haver implicat a un mínim de vint (20) usuaris catalogadors i un mínim de cent (100) consumidors interns. A més, un (1) dels projectes en qüestió ha d'haver emprat les mateixes tecnologies proposades a l'oferta" Observacions: El termini màxim d'execució es de 9 mesos segons s'indica en el plècnic en la clàusula 5.6 i no el indicat a la clàusula 8 del plec administratiu.

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Suministro
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
Veure plecs
Plazo de ejecución:
9 mesos
Presupuesto de licitación:
150.000,0 € sin IVA

Fecha de la última modificación 11.12.2017 / 10:55

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
3% del presupuesto de licitación
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
06.07.17
Documentación asociada:

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
06.07.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
21.06.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017011547.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
20.07.17 12:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
21.09.17 12:30

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
20.07.17 12:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
21.09.17 12:30

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS S.L.
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS S.L.
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS S.L.
Fecha de formalización del contrato:
01.12.17

Renuncia desestimación