Actualitzada la informació sobre el pressupost de l'AMB

Volver
Tipo:
Avisos AMB
Categoría:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoría:
Gestió pressupostària i finances
Fecha novedad:

Enlace:
Pressupost

Descripción

Ja es pot consultar la informació actualitzada sobre l'estat d'execució (ingressos i despeses), evolució del deute financer i modificacions de crèdits del pressupost de l'AMB, a data 30 de juny de 2019.