Actualitzada la informació de transparència sobre l'inventari patrimonial de l'AMB

Volver
Tipo:
Avisos AMB
Categoría:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoría:
Gestió patrimonial
Fecha novedad:

Enlace:
Gestió patrimonial

Descripción

Ja es pot consultar la informació actualitzada sobre l'inventari de béns i drets de l'AMB corresponent a 2018. Aquesta inclou el resum de béns i drets, la relació de béns immobles i la de vehicles en actiu.