Actualització de les dades del Pla d'inversions

Volver
Tipo:
Avisos AMB
Categoría:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoría:
Plans d'inversió i suport als ajuntaments
Fecha novedad:

Enlace:
Pla d'inversions

Descripción

Publicades les noves dades, a data 30 de juny de 2019, d'inversions dels programes de cohesió territorial (PACTE) i millora urbana (PAMUS) i dels projectes i assistència tècnica als ajuntaments.