MAPUTO II

Imatge del projecte a Moçambic
Gestió metropolitana de la mobilitat sostenible i inclusiva al Gran Maputo: contribucions per millorar el funcionament de l'Agència Metropolitana de Transports de Maputo.
Ficha técnica
Socios:
Socis: AMB, Conselho Municipal de Maputo, Arquitectura Sense Fronteres-ASF, Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo
Zona de actuación:
África central y oriental
Tema:
Governanza, Movilidad y transporte
Financiación:
  • AMB: 151.871,62 € i cooperació tècnica

Estado:
Iniciado Finalizado

Descripción

El projecte té com a objectiu principal contribuir al dret a la ciutat amb un model equitatiu, sostenible, segur i integrador de la mobilitat metropolitana. Pretén millorar els sistemes de gestió per afavorir un model de mobilitat centrat en l'espai públic i el transport col·lectiu a l'Àrea Metropolitana de Maputo.

Per fer-ho, es treballa en quatre eixos:
  • Incorporació de la identitat metropolitana als transports col·lectius.
  • Creació d'un model de distribució i mobilitat equitativa i inclusiva de l'espai públic.
  • Anàlisi estratègica per reduir la sobreutilització del transport col·lectiu i execució d'una prova pilot al corredor Maputo-Marracuene, de manera que posteriorment es pugui reflexionar sobre el seu impacte, elaborar-hi els ajustos necessaris i  estendre'l a altres corredors de la metròpolis. 
  • Conscienciació sobre la violència contra les dones i la mobilitat i implementació d'estratègies de prevenció.