ASIMA Tunis

Carrer prinipal de Tunis
Planificació estratègica i governança multinivell per a una àrea metropolitana resilient.
Ficha técnica
Socios:
Líder: Medcities, ES

Socis: Ajuntament de Tunis, TN
AMB, ES
Metropolis, ES
Zona de actuación:
Mediterránea-Magreb . Túnez
Tema:
Ciclo de los residuos, Desarrollo urbano sostenible, Governanza, Sostenibilidad ambiental
Presupuesto:
2.684.785,54 €
Financiación:
 • Pressupost AMB: 324.423€ (Cofinançament: 95%)

  Pressupost AMB: 324.423€ (Cofinançament: 95%)
Estado:
Iniciado

Descripción

ASIMA TUNIS és un projecte coordinat per la xarxa MedCities en partenariat amb l'Ajuntament de Tunis, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Metròpolis, dins el programa "Local Authorities: Partnerships for sustainable cities" de la Comissió Europea (EuropeAID). L'objectiu principal és contribuir a la localització i implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) (en particular directament a ODS 11, ODS 12, ODS 13 i ODS 17), reforçant les capacitats de la ciutat de Tunis i d'altres municipis de Tunísia, cap a la gestió urbana sostenible i la millora de la governança multinivell, mitjançant la creació de partenariats a llarg termini entre la ciutat de Tunis i altres membres de MedCities i Metropolis.

Els objectius específics del projecte són:
 • Reforçar la governança multinivell a Tunis mitjançant l'articulació dels actors metropolitans al voltant d'una estratègia comuna de  ciutat.
 • Augmentar la resiliència de la ciutat de Tunis davant dels reptes relacionats amb la gestió metropolitana dels residus a través d'intervencions experimentals que emanen de la planificació estratègica.
 • Promoure partenariats per l'impacte del projecte i la seva contribució a la política urbana nacional de Tunísia, i iniciatives regionals i globals per al desenvolupament urbà sostenible.
Com a soci del projecte, l'AMB aportarà coneixements i experiències clau en matèria de gestió de residus i planificació estratègica de cara a la reflexió estratègica de la ciutat de Tunis en la definició del seu model de governança metropolitana i de projectes de millora en la gestió de residus.

Timeline del projecte

Proyectos de cooperación relacionados
 • Logo Medcities
  Zona de actuación:
  Mediterránea-Magreb
  Tema:
  Estado:
  Iniciado