Informes de seguiment de projectes de la UE

L'AMB rep finançament de la Unió Europea per portar a terme diversos projectes. D'una banda, compta amb els recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), principalment mitjançant el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, però també a través d'altres convocatòries de l'Estat. D'altra banda, es reben recursos d'altres programes europeus i internacionals de concurrència competitiva.

El Servei de Relacions Internacionals desenvolupa una tasca de suport i acompanyament tècnic a les diferents àrees de l'AMB en la concepció, preparació i gestió d'aquests projectes. Així mateix, també es gestionen directament alguns projectes.

L'informe que hi ha a continuació recull les dades principals dels diferents projectes en curs.