Informes de seguiment de projectes UE

L'AMB rep finançament de la Unió Europea per portar a terme diversos projectes. D'una banda compta amb els recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), principalment mitjançant el Conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, però també a través d'altres convocatòries de l'Estat. D'altra banda, es reben recursos a través d'altres programes europeus i internacionals de concurrència competitiva.

El Servei de Relacions Internacionals desenvolupa una tasca de suport i acompanyament tècnic a les àrees de l'AMB en la concepció, preparació i gestió d'aquests projectes. Així mateix també es gestionen directament alguns projectes.

El present informe recull les principals dades dels diferents tipus de projectes en curs.