5.C.1.3 Marques AMB

Volver
Aquestes són les marques AMB i els seus serveis. Segons la publicació cal aplicar la marca corresponent. Quan la comunicació va adreçada als ciutadans, la firma el servei directe. A la pàgina següent trobareu l'arquitectura de marca, que pot servir de guia per identificar quina marca firma la comunicació.

Prova: $provaURL