5.C.1.2 Tipografia complementaria

Volver
Utilitzarem la tipografia Helvetica en totes les seves versions com a complementària per text continu. Aquesta és la tipografia d'ús genèric i obligada en tots els suports i documents corporatius i relacionats amb les campanyes de publicitat i comunicació.

Prova: $provaURL