10.5 Iconografia

Capítol dedicat als formats, tamanys i famílies d'icones emprades al lloc web.