10.4 Imatges

Capítol dedicat als formats i tamanys d'imatge utilitzats en el web de l'AMB.