10.4.7 Imatges (Home)

Mida: 727 x 257 píxels

És la imatge que il·lustra l'slider de la home.
El motiu serà sempre fotogràfic, evitant textes, colors plans, iconografia i altres elements de disseny.