10.4.3 Imatges (altres formats A)

Formats i tamanys d'imatges emprades en sliders, galeries, destacats, banners...