10.1.4 Colors per les infografies

Per montar infografies caldrà triar una d'aquestes tres games de colors: